Tanzania, gelegen in Oost Afrika, is een van de drie grootste landen in Afrika, 23 keer groter dan Nederland. Er wonen ongeveer 40 miljoen mensen (2,5 keer zoveel als in Nederland) met ongeveer 1000 artsen.
Inkomen per hoofd van de bevolking is 90 US$ ( Nederland 22.010 US$).
De belangrijkste doodsoorzaken zijn Malaria en HIV/Aids. Er zijn 1,4 miljoen mensen met HIV/Aids, waarvan 10% kinderen.

In de stad Moshi, nabij de Kilimanjaro, staat het universiteitsziekenhuis Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), in 1957 opgericht door de gezamelijke protestantse kerken. Nu is de leiding en organisatie in handen van de Good Samaritan Foundation (GSF).
Het ziekenhuis telt 420 bedden, maar is chronisch overbezet. Er zijn dagelijks tussen de vijf- en zeshonderd patienten opgenomen. Het KCMC is onderdeel van de Tumaini Universiteit en veel wordt gedaan aan de opleiding van artsen en medisch personeel.

In het ziekenhuis worden artsen opgeleid en zijn er verschillende opleidingen tot medisch specialist, onder andere voor Verloskunde en Gynaecologie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Oogheelkunde, Radiologie, KNO, Orthopedie, Chirurgie, Anesthesiologie en Urologie.

Jacques Bogdanowicz, uroloog van de stichting Ananse biedt zowel klinische zorg als ondersteuning in de opleiding van lokale urologen in dit grote medisch academisch ziekenhuis. Deze opleiding voor urologen is de enige opleiding in Oost-Afrika !
De stichting Ananse steunt ook de verbouwing en inrichting van operatiekamers in het ziekenhuis.


2014 Stichting Ananse