Nieuw ziekenhuis in Offinso
 
Hoofdgebouw

Zorg en kennisoverdracht

Continuïteit van zorg en kennisoverdracht is belangrijk om de urologische zorg ook in de toekomst voort te zetten. Daarom ontstond het idee in samenwerking met het Ghana Health System (GHS)een ziekenhuis te bouwen specifiek voor urologische zorg, centraal gelegen in Ghana waar Ghanese artsen, jonge chirurgen een opleiding krijgen binnen het vakgebied urologie.

Dit ziekenhuis is een Gouvernement ziekenhuis dat onderdeel uitmaakt van het Ghana Health System (GHS) en geen private kliniek.

KCMC

Voor en door Ghanezen

Het is goed te beseffen dat het een ziekenhuis zal worden dat in primaire zin voor Ghanezen is, maar belangrijker nog door Ghanesen gerund zal worden. Er zal uiteraard kennis en financiële hulp zijn vanuit Nederland, maar de kosten van exploitatie wordt niet volledig door Nederland gegenereerd.
De rol van Nederland zal in de toekomst hopelijk meer en meer komen te liggen op een internationale samenwerking en kennisoverdracht. Het personeel wordt dan ook bekostigd vanuit de GHS.

 

Voor iedereen

Belangrijk is te vermelden dat er geen onderscheid wordt gemaakt in etniciteit. Moslims, atheïsten en christenen zijn welkom en dienen samen te werken in de toekomst van dit ziekenhuis en de gezondheidszorg.
De opbrengsten die het ziekenhuis genereert worden weer gebruikt voor verdere uitbouw of zullen gebruikt worden om de zorg te bekostigen van patiënten die geen geld hebben.

 
Rondleiding ziekenhuis Offinso
 
   

2014 Stichting Ananse