De geschiedenis van het KCMC in Moshi Tanzania
KCMC

In 1957 namen de protestante kerken een gezamenlijk beslissing over de verantwoordelijkheid van het medische werk in het Britse mandaatgebied Tanganyaka, nu Tanzania.

Na de onafhankelijkheid waarbij de Britse overheersing overgedragen werd aan de Tanzanianen, namen de gezamenlijke protestantse kerken in overleg met de overheid, de beslissing een referentie en opleidingsziekenhuis te bouwen in Noord Tanzania. Men deed dit door de Good Samaritan Foundation (GSF) op te richten in 1961.
Men is toen geld gaan verzamelen wat vooral gevonden werd bij de Lutheran Church Sweden, Bread for the World in Duitsland, en een onbekende Texaan (USA) die 209.000 US dollars schonk. Op 8 juni 1965 werd de eerste steen geplaatst door President Julius K. Nyerere.

De eerste fase van het Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) was voltooid in 1968. Men had toen 4.5 miljoen US $ uitgegeven. In Moshi vlak bij de Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika, had men een gebied van 430 acres verkregen. Het plan was een 420 bedden tellend ziekenhuis te bouwen met een opleiding voor verpleegkundigen waar dan 120 verpleegsters per jaar zouden afstuderen. Een opleiding voor stafleden van een ziekenhuis zou de kennis de in de periferie gaan verbeteren. In een latere fase wilde men een artsen opleiding starten.
Men had ook contact met de Flying Doctors Service AMREF uit Nairobi om een gezondheid faciliteit te starten die in de verre omgeven preventieve en specialistische steun zou kunnen geven aan de vele kleine ziekenhuizen in geheel Noord Tanzania die over de weg vaak niet te bereiken waren.

In maart 1971 werd de kliniek officieel voor het publiek geopend en nam de regering de leiding over. In augustus 1992 werd de GSF gevraagd om de leiding en organisatie van het ziekenhuis weer over te nemen. De overheid beloofde wel zorg te blijven bijdragen in die zin dat de kosten van het operationeel draaiend houden van het ziekenhuis door hen betaald zouden blijven.

Nu in 2011 zijn er 16 opleiding scholen van verschillende Gezondheids gerelateerde wetenschappen. Er is een artsen opleiding. En er zijn Post Graduate Medicine Courses (opleidingen tot specialist) voor Verloskunde en Gynecologie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Oogheelkunde, Radiologie, KNO, Orthopedie, Chirurgie, Anesthesiologie en Urologie. Het KCMC is onderdeel van de Tumaini Universiteit.


2014 Stichting Ananse